Skladba

Spojte věty do souvětí, do sešitu poté napište vzorce souvětí.