Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
11Marek má 8 autíček. Ota má 3 krát víc autíček než Marek.2 * 4 = 4 * 5 = 20
22Kolik autíček má Ota?4 * 4 = 20 : 2 = 10
* = 6 * 4 = * 3 =
Ota má autíček.4 * 8 = : 6 =
Jarmila má 8 plyšáků. Sandra má o 3 plyšáky víc než Jarmila.10 * 4 = * 8 =
Kolik plyšáků má Sandra?12 * 4 = : 10 =
+ =
Sandra má plyšáků.