Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
9Evžen složil z papíru 15 lodiček. Felix jich složil 3krát méně než Evžen.3 * 4 = 6 * 5 = 30
Kolik lodiček složil Felix?3 * 8 = 30 : 2 =
: = 9 * 4 = * 3 =
Felix složil lodiček.6 * 8 = : 9 =
Jolana složila z papíru 12 čepic. Zlata složila o 3 čepice méně než Jolana.10 * 6 = * 6 =
54Kolik čepic složila Zlata?9 * 8 = : 5 =
- =
Zlata složila čepic.