Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
13Zbyněk má 20 kuliček. Robert má o 5 kuliček méně než Zbyněk.3 * 5 = 8 * 3 = 24
Kolik kuliček má Robert?6 * 5 = : 4 =
39 - = 9 * 5 = * 5 =
Robert má kuliček.5 * 12 = : 3 =
Šimon má 30 kartiček s fotbalisty. Lumír má o 14 kartiček více než Šimon.3 * 25 = : 5 =
Kolik kartiček má Lumír?9 * 10 = * 4 =
+ =
Lumír má kartiček.