Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
14Karolína má 20 ubrousků. Lada má 5krát více ubrousků než Karolína.5 * 6 = 4 * 12 = 48
Kolik ubrousků má Lada?9 * 4 = : 8 =
42 * = 6 * 7 = * 4 =
Lada má ubrousků.12 * 4 = : 8 =
Kateřina má 15 mašlí. Romana jich má 3krát méně než Kateřina.6 * 9 = * 12 =
Kolik mašlí má Romana?15 * 4 = : 9 =
: =
Romana má mašlí.