Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
16Katka má 3 fixy. Olga má o 4 fixy více než Katka.5 * 2 = 12 * 3 =
Kolik fixů má Olga?4 * 5 = : 4 =
48 + = 5 * 6 = * 2 =
Olga má fixů.8 * 5 = : 6 =
Štěpán má 12 výkresů. Adam má o 7 výkresů méně než Štěpán.10 * 5 = * 8 =
Kolik výkresů má Adam?12 * 5 = : 2 =
- =
Adam má výkresů.