Počtářská chvilka

V každé řadě doplň číslo, které je hned před a číslo, které je hned za zadaným číslem. Číselné řady srovnej podle velikosti od nejmenšího k největšímu.
- 200 - - 391 -
- 280 - - 499 -
- 750 - - 801 -
- 869 - - 900 -
830, 813, 831, 812, 832, 825 , , , , ,
550, 565, 516, 531, 566, 515 , , , , ,
780, 700, 719, 753, 699, 781 , , , , ,
978, 999, 941, 920, 919, 1 000 , , , , ,