Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
50Oldřich má 80 Kč. Jirka má o 5 Kč méně než Oldřich.3 * 3 = 24 : 2 =
Kolik Kč má Jirka?6 * 3 = : 3 =
- = 9 * 3 = * 7 =
Jirka má Kč.12 * 3 = : 2 =
250Bára má o 20 Kč více než Jirka.15 * 3 = : 7 =
Kolik Kč má Bára? Kolik Kč mají všichni dohromady?18 * 3 = * 12 =
+ =
+ + =
Bára má Kč.
Všichni mají dohromady Kč.