Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
30Jakub má 100 Kč. Eliška má 2krát méně Kč než Jakub.2 * 10 = 6 : 3 =
Kolik Kč má Eliška?2 * 20 = * 9 =
: = 2 * 30 = : 3 =
Eliška má Kč.2 * 40 = * 4 =
Leona má 2krát více Kč než Jakub.2 * 50 = : 8 =
Kolik Kč má Leona? Kolik Kč mají všichni dohromady?2 * 60 = * 2 =
* =
+ + =
240Leona má Kč.
Všichni mají dohromady Kč.