Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
25Panenka stojí 150 Kč, loďka stojí 3krát méně než panenka.2 * 6 = 45 : 9 =
Kolik Kč stojí loďka?4 * 4 = * 8 =
75 : = 5 * 4 = : 20 =
Loďka stojí Kč.3 * 8 = * 10 =
Míč stojí o 90 Kč méně než panenka.7 * 4 = : 4 =
Kolik Kč stojí míč? Kolik Kč stojí všechny hračky?4 * 8 = * 9 =
- =
+ + =
Míč stojí Kč.
Všechny hračky dohromady stojí Kč.