Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
40Koupili jsme 2 kg mrkve, rajčat 3krát víc než mrkve.3 * 7 = 2 * 9 =
Kolik kg rajčat jsme koupili?2 * 12 = : 6 =
* = 3 * 9 = * 10 =
160Koupili jsme kg rajčat.5 * 6 = : 5 =
Okurek jsme koupili 4krát více než rajčat.11 * 3 = * 4 =
Kolik kg okurek jsme koupili? Kolik kg zeleniny jsme koupili?9 * 4 = : 12 =
* =
+ + =
Koupili jsme kg okurek.
Celkem jsme koupili kg zeleniny.