Počtářská chvilka

Nejprve zapiš násobky podle návodu. Vyřeš slovní úlohy. Vypočítej příklady. U početní smyčky doplň výsledek do dalšího příkladu.
200Koupili jsme 12 kg švestek, 2krát méně hrušek než švestek.4 * 7 = 12 : 2 =
Kolik kg hrušek jsme koupili?8 * 4 = * 6 =
: = 12 * 3 = : 4 =
Koupili jsme kg hrušek.5 * 8 = * 2 =
1 000Jablek jsme koupili 5krát více než hrušek.11 * 4 = : 6 =
Kolik kg jablek jsme koupili? Kolik kg ovoce jsme koupili?8 * 6 = * 4 =
* =
+ + =
Koupili jsme kg jablek.
Celkem jsme koupili kg ovoce.