Počtářská chvilka

Děl.
45 : 8 = zbytek 53 : 7 = zbytek 59 : 9 = zbytek 64 : 6 = zbytek
45 : 7 = zbytek 53 : 8 = zbytek 59 : 8 = zbytek 64 : 7 = zbytek
45 : 9 = zbytek 53 : 9 = zbytek 59 : 6 = zbytek 64 : 8 = zbytek
45 : 6 = zbytek 53 : 6 = zbytek 59 : 7 = zbytek 64 : 9 = zbytek