Počtářská chvilka

Děl.
24 : 3 = zbytek 18 : 3 = zbytek 20 : 4 = 32 : 4 =
21 : 3 = zbytek 19 : 3 = zbytek 16 : 4 = 36 : 4 =
20 : 3 = zbytek 28 : 3 = zbytek 28 : 4 = 27 : 3 =
25 : 3 = zbytek 32 : 3 = zbytek 24 : 4 = 44 : 4 =