Počtářská chvilka

V jednom obalu je 6 vajec. Doplň tabulku. V horním řádku je počet obalů, ve spodním počet vajec.
1256915
244860