Počtářská chvilka

Vyřeš slovní úlohy: Obědváme ve školní jídelně.
Jeden oběd stojí 60 Kč.

Kolik korun zaplatí za obědy 5 žáků?
* =
Žáci zaplatí Kč.

U jednoho stolu platí žáci za obědy 240 Kč. Kolik žáků tu obědvá?
: =
Obědvají tu žáci.

Kolik žáků obědvá, když jsou plně obsazené 3 šestimístné stoly?
* =
Obědvá tu žáků.

V jídelně obědvají žáci u tří stolů po 4 a u dvou stolů po třech, Kolik žáků zde obědvá?
3 * + 2 * =
V jídelně obědvá žáků.

Ríša si předplatil obědy částkou 900 Kč. Kolik obědů má předplaceno?
: =
Ríša má předplaceno obědů.