Počtářská chvilka

Doplň tabulku s ceny obědů. V horním řádku je počet obědů, ve spodním řádku je cena v Kč.
1234567891012
60