Počtářská chvilka

Jsem dobrý počtář.
Vynásob a poté sečti výsledky:
4 * 15 =
2 * 16 =
6 * 12 =
3 * 14 =
Součet výsledků:

Čísla v 1. řádku tabulky děl čísly zapsanými ve sloupci:
:
36
18
30
42
24
2
3
6


Zapiš pod sebe a vynásob. Výsledek si zkontroluj:
324 * 5 =
27 * 60 =
482 * 30 =

V zahradě roste 15 jabloní. Hrušní je 5krát méně než jabloní. Třešní je 2krát více než hrušní. Kolik je celkem ovocných stromů?
jabloně .......
hrušně:........
třešně .........
V zahradě je stromů.