Počtářská chvilka

Jsem dobrý počtář.
Vynásob a poté sečti výsledky:
5 * 11 =
8 * 12 =
2 * 18 =
3 * 13 =
Součet výsledků:

Čísla v 1. řádku tabulky děl číslem zapsaným v 1. sloupci: Poté čísla v 2. řádku děl číslem zapsaným v 2. sloupci. Nakonec čísla ve 3. řádku násob číslem zapsaným ve 3. sloupci.
40
50
60
70
80
90
: 2
: 5
* 20


Zapiš pod sebe a vynásob. Výsledek si zkontroluj:
216 * 5 =
73 * 40 =
349 * 20 =

V parku je 6 buků. Dubů je 2krát více než buků. Jasanů je o 8 více než dubů. Kolik je v parku jasanů?
buky .......
duby .......
jasany .....
V parku je jasanů.