Počtářská chvilka

Hádanky.
Myslím si číslo. Vynásobím ho třemi. Dostanu číslo 30.
Myslím si číslo .

Myslím si číslo. Když ho vynásobím pěti a přičtu 30, dostanu 50.
Myslím si číslo .

Myslím si číslo. Přičtu k němu 25. Vyjde mi 40.
Myslím si číslo .

Myslím si číslo. Když ho vydělím sedmi, vyjde mi 7.
Myslím si číslo .

Myslím si číslo. Když ho vynásobím deseti a přičtu 20, dostanu výsledek 100.
Myslím si číslo .

Myslím si číslo. Když ho vynásobím šesti a odečtu 12, vyjde 30.
Myslím si číslo .