Počtářská chvilka

Počítej.
Kolik týdnů a dnů je:
18 dní = týdny dny
22 dní = týdny den

39 : 7 = zbytek
23 : 7 = zbytek
18 : 7 = zbytek
30 : 7 = zbytek
53 : 7 = zbytek

Kolik stojí jedna věc?
3 sešity stojí 30 Kč
1 sešit stojí
4 trojúhelníky stojí 60 Kč
1 trojúhelník stojí
6 měřítek stojí 42 Kč
1 měřítko stojí
8 fixů stojí 32 Kč
1 fix stojí

Pan Nedvěd zaplatí každý měsíc za elektřinu 700 Kč. Kolik Kč zaplatí za elektřinu za rok?
za 1 měsíc ......... 700 Kč
za 12 měsíců ...... * =
Pan Nedvěd zaplatí za elektřinu za rok Kč.