Počtářská chvilka

Počítej.
Rozděl 21 jablek mezi 4 děti tak, aby měly stejně.
21 : 4 = zbytek
Každé dítě dostane jablek.

21 : 4 = zbytek
23 : 4 = zbytek
17 : 4 = zbytek
19 : 4 = zbytek
37 : 4 = zbytek

Usuzuj a zapisuj, kolik kilometrů jsme ušli (ujeli) za 1 hodinu.
za 3 hodiny jsme ušli 15 km
za 1 hodinu jsme ušli km
za 4 hodiny jsme ušli 16 km
za 1 hodinu jsme ušli km
za 2 hodiny ujedeme na kole 30 km
za 1 hodinu ujedeme km
za 3 hodiny ujedeme autem 180 km
za 1 hodinu ujedeme km

Pan Řádek zaplatí za benzín každý měsíc 2 000 Kč. Kolik Kč utratí pan Řádek za benzín za rok?
za 1 měsíc .........
za 12 měsíců ...... * =
Pan Nedvěd zaplatí za elektřinu za rok Kč.