Počtářská chvilka

Jsem dobrý počtář.
Počítej chytře.
280 + 50 =
340 - 60 =

Počítej do nejbližší stovky.
80 + 20 = 100
160 + =
340 + =
270 + =
490 + =
530 + =
820 + =
750 + =

Mám 240 Kč a nakupuji. Kolik Kč mi zbyde?
240 - 70 =
240 - 50 =
240 - 90 =
240 - 60 =
240 - 80 =