Počtářská chvilka

Jsem dobrý počtář.
9 : 9 =
90 : 9 =
27 : 9 =
270 : 9 =
72 : 9 =
720 : 9 =

Stavíme domky z dřívek (jeden domek ze 6 dřívek).
Jirka postavil 1 domek a má ještě 26 dřívek. Kolik má celkem dřívek?
+ =
Jirka má dřívek.

Eliška má stejný počet dřívek jako Jirka. Kolik domků může postavit?
: = zbytek
Eliška může postavit domků.

Radek má 2krát méně dřívek než Eliška. Kolik domků může postavit?
: 2 =
: = zbytek
Radek může postavit domky.