Počtářská chvilka

Kováři okovávají koně.
Kováři pro okování koně potřebují podkovy a hřebíky zvané podkováky. Jedna podkova se na nohu koně přikovává 6 podkováky.

Kovář má okovat jednoho koně.
Potřebuje podkov ..........
Potřebuje podkováků ....

Kovář má okovat 3 koně.
Potřebuje podkov .........
Potřebuje podkováků ....

V kovárně mají okovat 12 koní.
Potřebují podkov ..........
Potřebjí podkováků .......

Kovář zjistil, že má 8 podkov a 24 podkováků.
Může okovat .............. koně

Kovář má 10 podkov a 50 podkováků. Okoval 2 koně.
Zbylo mu podkov ........
zbylo mu podkováků ...