Konec prázdnin

Báseň zarecituj ostatním spolužákům. Přiřaď k sobě správné rýmy. Do sešitu si vypiš zvířata, která se v básni objevují.

Marie Tetourová: Konec prázdnin

O prázdninách blízko Metuje
vždycky se mi dobře stanuje.
Rád se dívám na vážky
a jak skoky, překážky
kobylka si v trávě trénuje.

O prázdninách nemám času moc,
kamarády zvu si na pomoc:
učím tlouci slavíky
na stanové kolíky,
učím lišky dávat dobrou noc.

Kdo nevěří, ať jde mezi nás –
budeme mít na pasece sraz.
Tam světlušky blikají
morseovku potají
a veverky dávají „pac“.

Kdopak by chtěl o prázdninách víc?
Škoda, že si moudrý kmotr sýc
přečetl v mém notýsku,
že je září nablízku –
zahoukal a nezbylo z nich nic...

(Svět plný sluníček)
Metuje
vážky
moc
slavíky
nás
blikají
víc
notýsku