Pohádka

Po přečtení článku doplňuj, s kým nebo čím se setkáme v pohádkách.

Jiří Žáček: Pohádka

Pohádky známe odmalička. Vyskytují se v nich princové a princezny, čarodějové, rusalky, čerti, loupežníci a draci. Kouzelné prsteny v nich kouz1í, létající koberce létají a zlaté rybky plní lidská přání. Hrdiny pohádek bývají stateční princové a rytíři, ale i obyčejní lidé, jejichž jedinou zbraní je chytrá hlava a dobré srdce. Hlavní je, že lidé dobří a spravedliví vítězí nad obludami, strašidly a lidmi zlými.
Pohádkám se podobají báje a pověsti. Na rozdíl od pohádek se pověsti odehrávají ve skutečném světě a líčí příběhy skutečných lidí – fantazie v nich vlastně jen rozvíjí skutečnost.
Starodávné báje neboli mýty vyprávějí o stvoření světa, o bozích, ale také o lidech, kteří se snaží světu porozumět a změnit jej k lepšímu.
Báje, pověsti a pohádky si lidé vymýšleli odedávna pro pobavení i poučení. A vymýšlejí si je dodnes. Knižní, divadelní a filmové příběhy plné fantazie milují děti i dospělí.

(Encyklopedie pro žáčky)
 1             2   3      
        4           
5                   
                 
        6    7         
                 
 8                  
          9         
                 
                 
                 
                 
     10