Domov

Po přečtení článku zapisuj do doplňovačky různé druhy lidských obydlí. Do sešitu zapiš, co pro tebe znamená slovo domov.

Jiří Žáček: Domov

Každý je doma tam, kde bydlí, kde má své místo u stolu, kde má svou postel a židli. Doma jsou všichni pospolu. Domov je tam, kde jsme doma. Kde jsme se narodili a kde žijeme. Kde jsou ti, které máme rádi, a kam se nejraději vracíme.
Můj domov je náš dům, kde bydlí naše rodina, ale i naše město, kde chodím do školy a kde mám hodně kamarádů. Můj domov jsou Čechy a Morava, kde žijí moji příbuzní a kde se s každým domluvím. A když pomyslím na nekonečný vesmír s miliardami hvězd, cítím, že můj domov je celá naše planeta.

(Encyklopedie pro žáčky)
    1     2         
3                
              
4        5     6       
              
 7