Jiří Žáček: Páni kluci

Zpaměti do básně doplň rýmy. Do sešitu si zapiš, co jsou bláznivé nápady. Namaluj si jez na potoce. Vymysli a do písanky popiš úžasný stroj na výrobu… ze vzdálené budoucnosti.
Páni kluci jsou tu k tomu,
aby svět byl veselý.
Vystartují ráno z
jako když je .

Nevydrží chvíli v klidu,
píšou na zeď, kdo co je,
prozkoumají ,
promění se v .

Na potoce staví jezy,
loví lvy a vorvaně,
vymýšlejí ,
chytí hvězdu do .

Neleknou se blesku, hromu,
nevadí jim mráz a led.
Páni kluci jsou tu k ,
aby se svět točil .

(Vrabčí hnízdo)