Dějiny

Přiřaď k sobě správné pojmy. Do sešitu zapiš vlastními slovy, co jsou to dějiny.

Jiří Žáček: Dějiny

Všechno, co se děje, tvoří dějiny neboli historii. Historie vesmíru je dlouhá miliardy let, dějiny lidstva několik milionů let. Člověk je tvor zvídavý, proto chce vědět, co se odehrálo v dávné i nedávné minulosti. Dějinami lidstva se zabývají historikové, kteří čerpají poznatky z archeologických nálezů i z písemných a obrazových záznamů. Všechno má své dějiny – práce, vynálezy, války, náboženství, věda, umění, móda i sport.
Lidská zvídavost se však odvažuje daleko před počátek lidských dějin. Tajemství vzniku života na Zemi a jeho pozdější proměny se pokoušejí odhalit biologové, historii vesmíru zkoumají astronomové a fyzikové. Dějiny ovšem nekončí dnešním dnem, pokračují dál – i dnešek se zítra stane dějinami.

(Encyklopedie pro žáčky)
historik
biolog
astronom
historie vesmíru
dějiny lidstva