Kníže Václav

Doplňuj slova podle nápovědy. Celou pověst vyprávěj ostatním spolužákům.
1       2           
              
              
3                
             4   
 5    6             
              
              
     7     8        
              
              
              
    9