Michal Černík: Malá rodina sněženek

Po přečtení básně Michala Černíka k sobě přiřaď správné verše. Do sešitu si vypiš květiny, které na jaře rozkvétají a živočichy, kteří se probouzejí ze zimního spánku a vylézají z úkrytů.