Michal Černík: Nevýhody středověkého rytíře

Po přečtení básně k sobě přiřaď verše tak, jak jdou za sebou. Do sešitu si vypiš dvě přirovnání a vymysli co nejvíce rýmů se slovem král.