Velikonoce

Po přečtení článku zapisuj slova podle nápovědy. Do sešitu si zapiš, kdy si připomínáme narození a kdy ukřižování Ježíše Krista.

Jiří Žáček: Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky. Připomínají ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, považovaného za Syna božího. Jsou to pohyblivé svátky, slaví se po prvním jarním úplňku. Začínají Škaredou středou, pokračují Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou. V neděli, o Božím hodu velikonočním, se světí velikonoční pokrmy: beránek, mazance, vejce, chléb a víno.
Velikonoční pondělí je dnem pomlázky: mládenci chodí s metlou spletenou z vrbového proutí vyšlehat dívky a ženy, aby byly celý rok zdravé. Za to dostávají malovaná vejce – kraslice. Vejce jako symbol nového života bylo už dávno před křesťanstvím spojováno s oslavou jara. Stejně jako Vánoce i Velikonoce provází řada pověr. Podle jedné z nich se na Velký pátek otevírá země a vydává poklady. I když nenajdeme žádný poklad, radost ze svátků jara nám to určitě nezkazí.

(Encyklopedie pro žáčky)
   1           
2              
            
            
3             4   
       5       
   6           
  7            
     8         
            
9              
            
 10