Jaroslav Seifert: Vrbová píšťalka

Po přečtení básně k sobě přiřaď verše tak, jak jdou za sebou. Báseň se naučte ve dvojicích zpaměti. Střídejte se v recitaci jednotlivých dvojic veršů.