Michal Černík: Když se potok potká s potokem

Zpaměti doplňuj do básně vynechané rýmy. Do písanky popiš cestu řeky Labe z hor do moře.
- Já jsem potok z hory.
- A já potok od .
- A kam spěcháš?
- Pořád dolů.
- Tak potečem .

Hned přidaly do .
A tak vznikla bystřina
z dvou malinkých .

(Milé rozednění)