Opakování učiva

Výsledky příkladů by měly být větší než 500. Příklady, u kterých není tato podmínka splněna, zapiš do sešitu a oprav zadání tak, aby to platilo.
215 + 289 =
10 . 47 =
735 - 217 =
180 + 220 + 103 =
6 . 9 . 10 =
1 000 - 56 - 450 =
138 + 190 + 170 =
49 . 10 =
805 - 250 =
1 000 : 10 =
130 + 462 - 81 =
2 . 6 . 10 =
800 : 10 + 394 =
1 000 : 1 =
700 - 170 + 36 =