Opakování učiva

Porovnej výsledky v každé dvojici úloh. Kolikrát se liší? Pracuj podle vzoru.
20 + 16 = 36
12 : 2 = 6
36 je 6 krát větší než 6
45 + 36 =
18 : 2 =
je krát větší než
27 + 37 =
32 : 4 =
je krát větší než
35 + 19 =
30 : 5 =
je krát větší než
25 + 25 + 4 =
(81 - 21) : 10 =
je krát větší než
25 + 17 - 0 =
(22 + 13) : 5 =
je krát větší než
45 + 12 + 15 =
(82 - 28) : 6 =
je krát větší než