Opakování učiva

Počítej písemně do sešitu. Poté zapiš výsledky příkladů a zkontroluj si je.
62
128
52
45
333
497
608
503
401
34
276
190
21
531
285
112
207
305