Opakování učiva

Počítej písemně do sešitu. Poté zapiš výsledky příkladů a zkontroluj si je.
57
65
93
42
64
76
100
90
89
71
- 39
- 47
- 51
- 28
- 56
- 44
- 55
- 73
- 24
- 18