Opakování učiva

Počítej písemně do sešitu. Poté zapiš výsledky příkladů a zkontroluj si je.
106
420
284
662
515
773
841
903
- 58
- 198
- 109
- 407
- 306
- 412
- 603
- 75