Opakování učiva

Počítej písemně do sešitu. Poté zapiš výsledky příkladů a zkontroluj si je.
1 000
751
1 000
106
903
397
811
566
- 742
243
- 525
209
- 555
104
- 219
238