Opakování učiva

Doplň třetího sčítance tak, aby u všech příkladů vyšel součet 1 000.
740
523
262
651
470
880
354
572
107
456
111
88
501
99
116
109