Opakování učiva

Výsledky příkladů by měly být větší než 500. Příklady, u kterých není tato podmínka splněna, zapiš do sešitu a oprav zadání tak, aby to platilo.
2 + 60 . 10 =
450 + 500 : 10 =
1 000 : 2 =
500 - 150 + 148 =
2 . 60 + 10 =
700 - 330 : 10 =
800 - (120 + 41) =
(900 - 840) . 10 =
900 + 100 : 2 =
(450 - 400) . 10 =
(900 - 40) : 10 =
(900 + 100) : 2 =
700 : (56 - 49) =
(900 - 800) . 6 =
800 : 2 + 200 =