Opakování učiva

Výsledky příkladů by měly být menší než 500. Příklady, u kterých není tato podmínka splněna, zapiš do sešitu a oprav zadání tak, aby to platilo.
193 + 180 =
2 000 : 100 =
5 000 : 10 =
57 + 83 + 99 =
250 + 156 =
2 000 : 10 =
5 000 : 50 =
64 + 160 + 301 =
260 + 240 =
2 000 : 20 =
5 000 : 5 000 =
417 + 23 + 45 =
720 - 130 - 89 =
100 . 2 + 0 . 500 =
800 - 10 . 30 =