Opakování učiva

Výsledky příkladů by měly být menší než 500. Příklady, u kterých není tato podmínka splněna, zapiš do sešitu a oprav zadání tak, aby to platilo.
810 - 170 - 150 =
6 . 7 . 10 =
400 : 4 . 10 =
900 - 220 - 110 =
6 . 100 - 12 . 10 =
1 000 : 10 . 0 =
(42 + 56) + 150 =
10 . (132 - 51) =
23 + 0 : 4 =
74 . (65 + 35) =
100 . (700 - 692) =
379 + 81 : 9 =
890 - (38 + 252) =
1 000 . (87 - 87) =
461 + 7 . 4 =