Opakování učiva

Příklady vypočítej, každý výsledek zaokrouhli na stovky. Příklady, u kterých jsi po zaokrouhlení nedostal 500, přepiš do sešitu a jejich zadání uprav tak, abys po zaokrouhlení výsledku na stovky dostal číslo 500.
500 - 40 = ()
500 - 4 = ( )
210 + 35 + 180 = ()
360 + 29 + 110 = ( )
66 + 77 + 88 + 99 = ()
1 000 - 110 - 220 - 330 = ()
4 . 3 . 2 . 1 . 10 = ()
1 000 : 10 : 2 : 1 = ()
700 - (350 - 120) = ()
800 - (171 + 144) = ()
900 - (203 + 107) = ()
1 000 - (740 - 280) = ()
511 + 12 + 13 = ()
482 + 24 + 46 = ()
630 - 140 + 20 = ()