Opakování učiva

Před počítáním odhadni v každém sloupci, který příklad asi bude mít největší výsledek. Tyto příklady zapiš do sešitu. Ověř svými výpočty.
4 . 5 + 60 =
60 + 4 . 10 =
(60 + 40) : 10 =
4 + 5 . 10 =
60 - 4 . 10 =
(60 + 40) : 1 =
4 . 10 + 5 =
(60 - 4) . 10 =
(60 - 40) . 1 =
4 . 5 + 4 . 6 =
5 . (6 + 4) =
(60 - 40) . 10 =