Opakování učiva

Prohlédni si zadání. Do sešitu zapiš příklad, kde by mohl vyjít největší zbytek. Svůj odhad ověř vypočítáním.
57 : 7 = ()
49 : 9 = ()
37 : 4 = ()
26 : 9 = ()
19 : 2 = ()
29 : 5 = ()
38 : 6 = ()
42 : 4 = ()
29 : 3 = ()
23 : 2 = ()
15 : 8 = ()
25 : 3 = ()
51 : 8 = ()
48 : 5 = ()
41 : 6 = ()
28 : 3 = ()
59 : 5 = ()
97 : 9 = ()