Opakování učiva

Porovnej výsledky v každé dvojici úloh. O kolik se liší? Pracuj podle vzoru.
64 : 8 + 1 = 9
54 : 6 + 1 = 10
10 je o 1 větší než 9
45 : 9 + 7 =
56 : 7 + 5 =
je o větší než
27 : 3 + 9 =
63 : 9 + 19 =
je o větší než
56 + 45 + 15 =
56 + 45 - 15 =
je o větší než
150 - 25 - 35 =
150 - 35 - 15 =
je o větší než
(240 + 180) : 10 =
240 + 180 : 10 =
je o větší než
6 . 4 + 26 =
3 . 8 + 28 =
je o větší než
8 . 7 - 18 =
9 . 4 + 3 =
je o větší než
6 . 5 + 7 =
5 . 8 - 8 =
je o větší než
510 - 93 + 12 =
510 - (93 + 12) =
je o větší než
806 + (140 - 15) =
805 + 140 - 15 =
je o větší než